دوستتان دارم ؛ پس هستم

زنی که فقط می تواند فعلا"" لبخند بزند ...

چاکرای سوم

چاکرای سوم تقریبا" دوانگشت بالای ناف قرار دارد وبه آن چاکرای خورشیدی هم میگویند .

رنگ آن  زرد است .چاکرای شبکه خورشیدی به نوعی نشانگر خورشید درون ماست ، مرکز

قدرتمان ، با این چاکراست  که انرژی خورشیدی را جذب کرده وبه بدن فیزیکی قدرت حیات

می بخشیم واز آن حفاظت می کنیم . این بخش  مهم از بدن جایی است که با انرژی

احساسات رابطه مستقیم دارد وارتباط ما با دیگران ، دوست داشتن  ،نفرت ها، ومرکز آرزوها و

امیال نیز شناخته شده وحامل احساسات ماست .

وقتی چاکرای سوم باز باشد ، احساس روشن بینی ، شعف،  ورضایت درونی میکنیم .

اگر این چاکرا  قفل ویا مختل باشد ، یاءس واندوه وتا حدودی عدم تعادل احساس  برما غلبه میکند .

کم کاری این چاکرا سبب پدید آمدن امراض گوارشی ، معده ،کبد ،طحال ،وکیسه صفرا میشود .

این چاکرا (محل ) در واقع مغز دوم انسان ویکی از مهمترین شبکه عصبی انسان است .

به همین دلیل ، وارد شدن ضربه شدید به ان ، می تواند باعث مرگ شود .

با دانستن همین نکته است که ضربات مرگبار در ورزش های رزمی به این نقطه یعنی آبگاه

وارد میشود .

نور طلایی وگرمای خورشید موجب پاکسازی ان میشود که اگر آگاهانه تحت تاثیر آن قرارگیرد

این خصوصیت را درشما تقویت می کند .رنگ زرد روشن چاکرای سوم را فعال و تقویت میکند .

برای جواهر درمانی ، میتوان از کهربا استفاده کرد که به تعادل دستگاه جهاز هاضمه وغدد

درون ریز کمک میکند ودر نهایت تقویت کننده وپاک کننده کبد است .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ساعت ۰:۱ قبل از ظهر  توسط سارا  |